Generalizirani anksiozni poremećaj
Anksioznost

Generalizirani anksiozni poremećaj

Ako imate generalizirani anksiozni poremećaj (GAD) imate većinu tjeskobe (osjećaj straha, zabrinutosti i napetosti) većinu dana.

Test znojenja
Cistična Fibroza-

Test znojenja

Testovi znojenja analiziraju količinu soli preostale na koži kada se osoba znoji. To može pomoći u dijagnosticiranju cistične fibroze.

Test znojenja
Cistična Fibroza-

Test znojenja

Testovi znojenja analiziraju količinu soli preostale na koži kada se osoba znoji. To može pomoći u dijagnosticiranju cistične fibroze.