Generalizirani anksiozni poremećaj
Anksioznost

Generalizirani anksiozni poremećaj

Ako imate generalizirani anksiozni poremećaj (GAD) imate većinu tjeskobe (osjećaj straha, zabrinutosti i napetosti) većinu dana.

Pemphigus Vulgaris
Bulozni Pemfigoid-

Pemphigus Vulgaris

Pemphigus vulgaris je vrlo ozbiljna kožna bolest koja uzrokuje plikove. Pemphigus vulgaris je ozbiljniji od većine drugih stanja kože.

Pemphigus Vulgaris
Bulozni Pemfigoid-

Pemphigus Vulgaris

Pemphigus vulgaris je vrlo ozbiljna kožna bolest koja uzrokuje plikove. Pemphigus vulgaris je ozbiljniji od većine drugih stanja kože.