Generalizirani anksiozni poremećaj
Anksioznost

Generalizirani anksiozni poremećaj

Ako imate generalizirani anksiozni poremećaj (GAD) imate većinu tjeskobe (osjećaj straha, zabrinutosti i napetosti) većinu dana.

Suočavanje s tantrumima
Ponašanju-Problemi-I-Ponašanje-Poremećaj

Suočavanje s tantrumima

Tantrum je obično kratko razdoblje ljutitog izljeva ili nerazumnog ponašanja kao što je plakanje, vrištanje, vikanje i bacanje predmeta.

Suočavanje s tantrumima
Ponašanju-Problemi-I-Ponašanje-Poremećaj

Suočavanje s tantrumima

Tantrum je obično kratko razdoblje ljutitog izljeva ili nerazumnog ponašanja kao što je plakanje, vrištanje, vikanje i bacanje predmeta.