Generalizirani anksiozni poremećaj
Anksioznost

Generalizirani anksiozni poremećaj

Ako imate generalizirani anksiozni poremećaj (GAD) imate većinu tjeskobe (osjećaj straha, zabrinutosti i napetosti) većinu dana.

Nepristojnost i multimorbidnost
Starenje

Nepristojnost i multimorbidnost

U moderno doba ljudi žive dulje nego prije.Dva pitanja koja su češća u starijoj populaciji su slabost i multimorbidnost.

polypharmacy
Starenje

polypharmacy

Lijekovi nas drže živima duže, ali kako živimo duže, imamo više medicinskih problema za koje trebamo lijekove.

polypharmacy
Starenje

polypharmacy

Lijekovi nas drže živima duže, ali kako živimo duže, imamo više medicinskih problema za koje trebamo lijekove.

Nepristojnost i multimorbidnost
Starenje

Nepristojnost i multimorbidnost

U moderno doba ljudi žive dulje nego prije. Dva pitanja koja su češća u starijoj populaciji su slabost i multimorbidnost.