Uvjeti i odredbe PatientPro

Uvjeti i odredbe PatientPro

Korisnici pacijenta.info(The "Web stranica") može kupiti dodatne usluge od operatora ove web-stranice Egton Medical Information Systems Limited („EMIS”), koji trguje kao pacijent.info.

1. Općenito

Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na korisnike web-mjesta koji žele kupiti bilo koju od usluga PatientPro detaljno opisanih u odjeljku 4 ( „Usluge”).

Prihvaćanje vaše narudžbe za kupnju bilo koje usluge od strane EMIS-a uvjetovano je prihvaćanjem ovih Uvjeta i odredbi od strane korisnika.

2. Proces narudžbe

Da biste kupili bilo koju od Usluga, trebate slijediti proces naručivanja na web-mjestu.

Da biste mogli naručiti bilo koju od Usluga, morate imati valjani aktivni PayPal račun.

Usluge koje kupujete iz EMIS-a možete nadograditi u bilo kojem trenutku putem online postupka naručivanja.

3. Potvrda narudžbe

EMIS će potvrditi prihvaćanje vaše narudžbe i podložan takvom prihvaćanju usluga će započeti odmah nakon tog naloga. Ako Usluge nisu započele u roku od dvadeset četiri (24) sata od primitka EMIS-a, molimo kontaktirajte EMIS na: [email protected]

4. Usluge

Od vas će se tražiti da odaberete jednu od sljedećih četiriju usluga, a sve pojedinosti o njoj nalaze se na web-lokaciji:

  • Besplatan račun - stranice s oznakama
  • PatientPro Tracker - Značajke uključuju stranice s oznakama, dodavanje bilješki, praćenje svih stranica koje ste pregledali, pregled i izvoz bilješki i dnevnika pregledanih stranica
  • PatientPro Nema oglasa - Značajke uključuju stranice s oznakama, uklanjaju sve reklame trećih strana od pacijenta.info osim jedne (1) poruke od sponzora. Kako biste izbjegli sumnju, web-mjesto "MyHealth" na http://myhealth.patient.info i web-mjesto "Trgovina" na adresi http://shop.patient.info prikazat će oglase s ovom opcijom.
  • PatientPro Complete - Značajke uključuju stranice s knjižnim oznakama, dodavanje bilješki, praćenje svih stranica koje ste pregledali, pregled i izvoz bilješki i dnevnika pregledanih stranica, izbornik s desne strane na svim kliničkim člancima, uklanjanje reklama treće strane iz pacijenta.info osim jedne (1) poruke od sponzora. Kako biste izbjegli sumnju, web-mjesto "MyHealth" na http://myhealth.patient.info i web-mjesto "Trgovina" na adresi http://shop.patient.info prikazat će oglase s ovom opcijom.

5. Cijene

Cijena Usluga je sljedeća:

  • Besplatan račun - Besplatno
  • PatientPro Tracker - 2,99 £ mjesečno
  • PatientPro Nema oglasa - 2,99 £ mjesečno
  • PatientPro Complete - 4,99 £ mjesečno

Ove cijene uključuju PDV.

Ako nadogradite Usluge u bilo kojem trenutku, naplaćivat će vam se nadoplata naknade za nadograđenu Uslugu za mjesec naplate u kojem odaberete izvršiti takvu nadogradnju. Na početku sljedećeg razdoblja naplate naknade naplaćuju se na razini nadograđene usluge.

6. Plaćanje

Plaćanje Usluga će se obaviti putem PayPal-a unaprijed za mjesec, a vraća se na mjesečnu godišnjicu datuma kupnje za svaki sljedeći mjesec Usluge, sve dok Usluga ne bude otkazana u skladu s klauzulom 11.

Nisu prihvaćeni drugi načini plaćanja.

Nikakvi povrati na isplate se ne odobravaju.

Ako ne izvršite plaćanje, EMIS može odmah prekinuti pružanje usluge.

7. Intelektualno vlasništvo

Sva prava intelektualnog vlasništva i na Usluge, uključujući bez ograničenja sva autorska prava koja se na njih odnose, jest i ostat će vlasništvo EMIS-a.

8. Podrška

Ako imate bilo kakvih problema s uslugom, kontaktirajte EMIS na: [email protected]

9. Zaštita podataka i podataka

EMIS će biti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Nakon otkazivanja Usluga brišu se svi podaci koje ste unijeli tijekom korištenja Usluga. EMIS nije odgovoran za zadržavanje tih podataka i ako ne želite izgubiti te podatke, trebali biste ih izvesti prije otkazivanja Usluga.

NEMA PODATAKA O OSOBNOJ PRIRODI U ODNOSU NA VAS I / ILI BILO KOJE TREĆE STRANE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA VAŠIH PACIJENATA AKO STE MEDICINSKI PRAKTIČNIK) MORATE ULAZATI U VAŠU UPORABU USLUGA.

10. Obveze kupaca

U svakom trenutku kada se radi o EMIS-u očekujemo da ćete biti kooperativni i uljudni.

11. Otkazivanje usluga

Usluge možete otkazati u bilo kojem trenutku tako da se prijavite na web-lokaciju i nakon on-line otkazivanja iz "Moj račun> Upravljanje pretplatom".

Nakon otkazivanja, usluge će ostati aktivne do kraja tekućeg mjesečnog obračunskog razdoblja. Nikakvi povrati na isplate se ne odobravaju.

Ako ne izvršite plaćanje odgovarajućih naknada, EMIS može odmah prekinuti pružanje usluge. Ako na bilo koji način zloupotrijebite usluge, EMIS može odmah prekinuti pružanje usluge.

Ako usluge budu otkazane, pažnju posebno skrećemo na odredbe klauzule 9. u vezi s mogućim gubitkom podataka.

12. EMIS odgovornost

EMIS neće biti odgovoran Kupcu za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi izravno ili neizravno u vezi s ovim Uvjetima i odredbama ili Uslugama. EMIS izričito isključuje odgovornost za posljedični gubitak ili štetu, ili za gubitak ili dobit, poslovni prihod, dobro ime ili očekivane uštede. U svakom slučaju, isključenje odgovornosti sadržano u ovim Uvjetima i odredbama će se smatrati nevažećim iz bilo kojeg razloga, EMIS će postati odgovoran samo za gubitak ili štetu koja je ograničena na naknade koje ste platili EMIS-u u odnosu na Usluge.

13. Općenito

EMIS ne snosi nikakvu odgovornost prema Kupcu u odnosu na bilo što, osim ove odredbe, može predstavljati kršenje ovog Ugovora nastalo zbog više sile, odnosno okolnosti izvan kontrole Dobavljača koje uključuju (ali neće biti ograničene) na) Božja djela, opasnosti mora ili zraka, požar, poplava, suša, eksplozija, sabotaža, nesreća, embargo, nestašice ili problemi u proizvodnji.

Ako bilo koji sud ili upravno tijelo nadležne jurisdikcije utvrdi da je bilo koja odredba (ili dio odredbe) ovih Uvjeta i odredbi nevaljana, neprovediva ili nezakonita, ostale odredbe ostaju na snazi. Ako bi bilo koja nevažeća, neprovediva ili nezakonita odredba bila valjana, provediva ili pravna ako bi se neki njen dio izbrisao, odredba će se primjenjivati ​​bez obzira na izmjene koje su potrebne kako bi se izvršila namjera stranaka.

Odricanje od bilo kojeg prava prema ovim Uvjetima i odredbama je djelotvorno samo ako je u pisanom obliku i primjenjuje se samo na osobu kojoj je odricanje upućeno i na okolnosti za koje je dano.

Ovi Uvjeti i odredbe tumače se u skladu s engleskim zakonom. Naručivanjem Usluga neopozivo se slažete da su sudovi u Engleskoj isključivo nadležni za rješavanje svih sporova ili potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s Uslugama (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve).

Ovi Uvjeti i odredbe ne daju nikakva prava bilo kojoj osobi ili stranci (osim stranaka ovog Ugovora i (ako je primjenjivo) njihovih nasljednika i dopuštenih ovlaštenja) sukladno Zakonu o ugovorima (Prava trećih osoba) iz 1999. godine.

Kako nas kontaktirati Egton Medical Information Systems Limited Registriran u Engleskoj ne 2117205 PDV broj 927 1492 14

Registrirani ured: Rawdon House, Green Lane, Yeadon, Leeds, LS19 7BY

Verzija 1.1 izrađena 5/6/2013

Žučni kamen i žuč

Klinefelterov sindrom